Per què triar aquesta història?

Hadijatou - Why making this documentary

El mes de març del 2008 vam llegir una notícia al diari “Una esclava contra el Estado”. La informació de per sí tenia dos tipus d’interès. Periodísticament parlant, era un tema atractiu per ser tractat ja fos en premsa escrita o audiovisual. Molts informatius d’arreu del món així ho van creure i en els seus telenotícies i diaris en van fer una peça. Però el segon tipus d’interès era més estimulant. Es tractava d’anar més enllà de la qüestió merament informativa i començar a investigar qui era aquesta jove dona que sense estudis, sense cap mena de formació, i que havia viscut en un entorn on la llibertat no existia i on hi havia una carència total de respecte pels drets humans, s’havia atrevit a denunciar el seu cas i portar-lo a la màxima instància judicial, sense tenir en compte quines en podien ser les conseqüències. Nosaltres la vam veure com una heroïna, com un d’aquests personatges necessaris a la societat.

El mes de desembre del 2008 vam anar a conèixer-la personalment a Madrid, on va acudir a recollir un dels premis de Drets Humans que atorga l’Associació d’Advocats de l’Estat. En aquest primer contacte vam descobrir una noia tímida però forta. I ens va sorprendre enormement la seva gran dignitat. Vam descobrir el que ja ens pensàvem: una heroína del nou segle. Ens va tornar a confirmar, ara verbalment, el que ja sabíem mitjançant les ONG’s les quals vam contactar: vol continuar la lluita. Vol fer el documental, explicar la seva història i, en definitiva, ajudar a la lluita contra l’esclavatge en el seu país i en la resta del món.

Lala Gomà i Rosa Cornet

%d bloggers like this: